TREN

Proje No : 2019-1-TR01-KA229-074760
Proje Adı : “SOSYAL MEDYA İLE GERÇEKTEN SOSYAL MİYİZ?”
Faaliyet Tarihi : 21-25 / 06 / 2021
Ev Sahibi Kuruluş : Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muğla

21.06.2021 PAZARTESİ

09:00– 12:30Açılış Etkinlikleri, Okul Müdürünün konuşması, Okul Ziyareti
Buz Kırma Etkinliği
Temel Fotoğraf Teknikleri – ATÖLYE
13:00 – 14:30ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 – 19:30KKÜLTÜREL GEZİ (Akyaka)
20:00AKŞAM YEMEĞİ

22.06.2021 SALI

09:00– 15:30Açık Hava Etkinliği – Trekking aktiviteleri sırasında dijital cihazlarla rota haritalama
16:00 – 17:00ATÖLYE – Oluşturulan Rotaların Değerlendirilmesi
17:00 – 19:30SERBEST ZAMAN
19:30AKŞAM YEMEĞİ

23.06.2021 ÇARŞAMBA

09:00– 12:30 Açık Hava Etkinliği – Doğaya karşı duyarlılığı ve çevre kirliliği bilincini geliştirmek için çevre temizliği faaliyeti
– Temel fotoğrafçılık tekniklerini kullanarak fotoğraf çekme
13:00 – 14:30ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 – 18:00SUNUM – “Mavi Alan”
ZİYARET – Atık Müzesi
18:00 – 19:30KÜLTÜREL GEZİ – Antik Kent
20:00AKŞAM YEMEĞİ

24.06.2021 PERŞEMBE

09:00– 12:30ATÖLYE – Farklı dilde belirlenen ortak bir şarkının, uygulama kullanarak klibinin çekilmesi
13:00 – 14:30ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 – 17:30ZİYARET– Tarihi yerlere kültürel gezi
17:30 – 19:30KÜLTÜREL GEZİ– Antik Kaya Mezarları
19:30AKŞAM YEMEĞİ

25.06.2021 CUMA

09:00– 12:30ATÖLYE – Geleneksel “EBRU” Sanatı
ZİYARET – Belediye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Müdürlüğü
13:00 – 14:30ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 – 17:30Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında oturum Katılımcı Listesi Hazırlama, LTT Raporu Yazma
Sertifika Töreni
17:30 – 19:30SERBEST ZAMAN
20:00VEDA YEMEĞİ

Project No : 2019-1-TR01-KA229-074760
Project Name : “ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?”
Mobility Dates : 21-25 / 06 / 2021
Host School/City/Country : Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muğla, TURKEY

21.06.2021 MONDAY

09:00– 12:30Meeting at the school
Opening activities, speech of headmaster, visiting the school
Ice Breaking Activity
WORKSHOP-Basic photography techniques
13:00 – 14:30LUNCH
14:30 – 19:30CULTURAL VISIT (Akyaka)
20:00DINNER

22.06.2021 TUESDAY

09:00– 15:30OUTDOOR ACTIVITY – Mapping out a route with digital devices during Trekking activities
16:00 – 17:00WORKSHOP – Evaluating created routes
17:00 – 19:30FREE TIME
19:30DINNER

23.06.2021 WEDNESDAY

09:00– 12:30OUTDOOR ACTIVITY – environmental cleaning activity to improve sensitivity against nature and awareness about pollution
Taking photos by using basic photography techniques
13:00 – 14:30LUNCH
14:30 – 18:00PRESENTATION – “Blue Zone”
VISIT – Waste Museum
18:00 – 19:30CULTURAL VISIT – Ancient Rock Tombs
20:00DINNER

24.06.2021 THURSDAY

09:00– 12:30WORKSHOP – shooting a clip by using an audio- visual application about mutual songs in different languages
13:00 – 14:30LUNCH
14:30 – 17:30VISIT – Cultural visit to historical places
17:30 – 19:30CULTURAL VISIT – Ancient Rock Tombs
19:30DINNER

25.06.2021 FRIDAY

09:00– 12:30WORKSHOP– About traditional Marbling art
VISIT – Municipality , The union of chambers and commodity exchanges of Turkey, Directorate of National Education
13:00 – 14:30LUNCH
14:30 – 17:30Discussing about dissemination and sustainability Preparing Participants List Writing LTT Report
Cetiificate Ceremony
17:30 – 19:30FREE TIME
20:00FAREWELL DINNER