TREN

Günümüzde birçok insan, sosyal medyanın onlar üzerindeki etkilerinin ne olduğu üzerinde düşünmeden, bu platformlarda zaman geçirmektedir. TUIK verilerine göre, ülkemizde insanlar interneti %84.1 oranında sosyal medya amaçlı kullanmaktadır. Bunun yanında, sosyal medya kullanım istatistiklerinde ülkemiz, günde 2 saat 48 dk ile , Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.
Projemizin odaklandığı temel tehlike sosyal medyanın aşırı ve gereksiz kullanımıdır. Sosyal medyanın dezavantajları konusunda bilgi sahibi olmak ve dijital yeterliliklere sahip olmak insanların sosyal hayatta daha başarılı olması ile doğrudan ilgilidir.

Buradan hareketle projemizde bağımlılıkla mücadele ve hedef grupları sosyal medyanın uygun kullanımı, dijital yeterliliklere sahip olma konusunda motive etmek amaçlanmıştır.
Projemizin hedef kitlesi öncelikle öğrencilerimiz, öğretmenler ve ebeveynlerdir. Proje kapsamında okullarımızdan 20 öğrenci ve 15 öğretmen, iki yıl boyunca yurt dışında çeşitli etkinliklere katılacaktır.

Most people engage with social media without stopping to think what the effects are on their lives, regional/national and European level. The main danger is excessive and misuse of social media.
The project focused this problem. We aimed struggling against addiction and motivating target groups for suitable purpose of social media.

Students are the most important target group. In this project which is aimed raising awareness about the disadvantages of excessive use of social media and increasing the competences required for effective use. In addition, parents and educators are other target groups.