TREN

ATÖLYELER

Geleneksel El Sanatları
Kısa film
Spor ve Sağlıklı Yaşam
Geleneksel Halk Dansları
Müzikle Kaynaşma
Drama ve Gösterim
Sosyal Deney
Siber Zorbalık

SUNUMLAR

Eğitim Sistemleri
Dijital Eğitim Eylem Planı
Vatandaşlar için DigComp 2.1
Eğitimciler için DigCompEdu
Dijital Bölünme

AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİ

Çevre temizliği
Doğa yürüyüşü
Piknik
Geleneksel oyunlar
Bisiklet binme
Aile etkinlikleri

WORKSHOPS

Traditional Handcraft
Short film
Sports and healthy life
Traditional folk dances
Musical Integration

PRESENTATION ACTIVITIES

Educational systems
Digital Education Action Plan
DigComp 2.1 for citizens
DigCompEdu for educators

OUTDOOR ACTVITIES

Environmental cleaning
Trekking activities
Traditional games
Cycling
Family activities
Picnic with traditional cuisine