TREN

TEMEL AMAÇLAR

Sosyal medyanın aşırı ve gereksiz kullanımı hakkında farkındalık uyandırmak

Dijital yeterlilikleri geliştirmek

Zaman geçirmenin farklı ve etkili yollarını keşfetmek

ALT AMAÇLAR

Dijital veri okur yazarlığını geliştirmek

Teknoloji kullanımını teşvik etmek

Dijital içerik oluşturmayı desteklemek

Dijital Güvenlik hakkında farkındalık oluştur-mak

Teknolojiyi yaratıcı şekilde kullanmayı özen-dirmek

İnternette geçirilen zamanın yönetimini ve etkin kullanımını geliştirmek

İletişim becerilerini geliştirmek

Sosyal uyumu desteklemek

Eşitlik ve kapsayıcılığı vurgulamak

Yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek

Farklı kültürleri tanıma fırsatları sunmak

MAIN OBJECTIVES

Creating awareness about excessive and misuse of social media

Improving digital competences

Exploring alternative ways of spending time

SUB-OBJECTIVES

Developing digital data/information literacy

Encouraging collaborating through digital technologies

Providing developing digital content

Creating awareness of digital safety

Promoting creatively using technologies

Improving effectively usage and management of their time on the net

Improving communication skills

Promoting social harmony

Developing innovation and creativity

Emphasising and promote equity, inclusion

Improving competences in foreign and native languages

Providing opportunities about intercultural